Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ (PORTAL)

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO) obejmuje 96 radomskich placówek, w tym Publiczne Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Bursy szkolne, CKU, CKP, MDK, Ogródek Jordanowski, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne a także Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka.

W skład systemu wchodzą: platforma oświatowa, narzędzie do planowania i analiz budżetowych, system wspierający analizę struktury zatrudnienia i wynagrodzeń, system wspomagający rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a także aplikacje finansowo-księgowe i hurtownia danych oświatowych. Platforma będzie także zawierała narzędzie do zarządzania informacją o uczniu – m.in. elektroniczny dziennik i e-sekretariat oraz do rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzięki ZSZO szkoły korzystają z informatycznych udogodnień, z jednej strony bardzo powszechnych we współczesnym świecie, z drugiej doskonale dopasowanych do ich potrzeb. Kompleksowe rozwiązania wprowadzane przez gminę wyraźnie poprawiło nie tylko procesy zarządzania przedszkolami i szkołami, ale też umożliwiło swobodny dostęp do różnorodnych informacji zarówno uczniom i nauczycielom a także rodzicom/opiekunom.

Jednolite oprogramowanie, z którego korzystają między innymi Wydział Edukacji i Wydział Budżetu Urzędu Miasta Radomia, usprawnił procesy zarządzania oświatą, w tym kontrolowanie wydatków, stanowiących co roku znaczną część budżetu samorządu. Elektroniczny dostęp do danych ułatwia planowanie organizacji placówek oraz sprawozdawczość. Dzięki niemu wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentów, nadzorowanie konkretnych procesów czy wydatkowanie mają stały, zdalny dostęp do interesujących ich danych. Jednym z elementów ZSZO jest elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, szkół, a także pozostałych publicznych placówek oświatowych Radomia, zapewniająca kompletną ofertę edukacyjną w formie elektronicznej i automatyzująca wiele procesów związanych z naborami.