Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

 O BIURZE

Biuro ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską zostało utworzone w styczniu 2016r na bazie Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska ds Nadzoru i Koordynacji nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą.

Do głównych zadań realizowanych w Biurze należy nadzór nad funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w szkołach, placówkach oświatowych, Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz administrowanie, modyfikacja i rozbudowywanie systemu, przygotowanie naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, organizowanie szkoleń informatycznych z zakresu stosowanych aplikacji itp.

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO) obejmuje 96 radomskich placówek, w tym Publiczne Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Bursy szkolne, CKU, CKP, MDK, Ogródek Jordanowski, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne a także Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka.

Dzięki ZSZO szkoły korzystają z informatycznych udogodnień, z jednej strony bardzo powszechnych we współczesnym świecie, z drugiej doskonale dopasowanych do ich potrzeb. Kompleksowe rozwiązania wprowadzane przez gminę wyraźnie poprawiło nie tylko procesy zarządzania przedszkolami i szkołami, ale też umożliwiło swobodny dostęp do różnorodnych informacji zarówno uczniom i nauczycielom a także rodzicom/opiekunom.
Więcej na: www.oświatawradomiu.pl

Ponadto pracownicy Biura zajmują się przygotowaniem i realizacją projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską mających na celu m. in. wyposażenie szkół i placówek w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych jak również organizację staży zawodowych, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry nauczycielskiej.