Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

Aktualności / Przez kształcenie do sukcesu.  

Dodano: 2017-05-11

Ważna informacja dla nauczycieli

W ramach projektu, w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych, realizowane są szkolenia dla nauczycieli radomskich szkół ponadgimnazjalnych:

  • Szkolenie z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych (24 godz. dydaktyczne)
  • Szkolenie z zakresu stosowania metody eksperymentu w nauczaniu (20 godz. dydaktycznych)
  • Szkolenie z zakresu włączania TIK w proces dydaktyczny (40 godz. dydaktycznych, w tym 16 godz. w formie e-learningu)
  • Szkolenie z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w sieci (60 godz. dydaktycznych)
  • Szkolenie z zakresu algorytmiki lub programowania (150 godz. dydaktycznych)

Wykonawcą szkoleń jest firma VULCAN sp. z o.o.

Link do dedykowanej szkoleniom strony internetowej: https://www.vulcan.edu.pl/strona/projekt-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-582