Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

Aktualności / Przez kształcenie do sukcesu.  

Dodano: 2017-11-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miasta Radomia (Zamawiający), w związku z realizowanym projektem „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem załączonych wymagań.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli laboratoryjnych do pracowni radomskich szkół ponadpodstawowych o parametrach podanych w Załączniku nr 3 lub równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazuje opis.

Załącznik: