Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu

Aktualności / Przez kształcenie do sukcesu.  

Dodano: 2017-07-28

ZAPYTANIE OFERTOWE - Aktualizaca 2017-08-01

Aktualizacja ogłoszenia

W Zapytaniu ofertowym na dostawę i montaż 2 zestawów sieciowych w radomskich szkołach ponadgimnazjalnych dokonuje się modyfikacji Załącznika nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wydłuża się termin składania ofert. Opis wprowadzonych zmian znajduje się w Załączniku nr 5 – Modyfikacja Zapytania ofertowego.

Załącznik:


Gmina Miasta Radomia (Zamawiający) w związku z realizowanym projektem „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem załączonych wymagań.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 zestawów sieciowych o parametrach podanych w Załączniku nr 3 lub równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazuje opis.

Załącznik: